Som una entitat compromesa amb la transparència i la gestió responsable

La Fundació Germina és una entitat compromesa amb la transparència i la gestió responsable

Memòries anuals

Pots descarregar les memòries anuals d’activitats on expliquem el treball que s’ha fet a Germina durant l’any

Informació institucional i organitzativa

Missió i activitats. Veure apartat Missió, visió i valors i apartat Què fem
Normativa aplicable. Descarregar
Estatuts. Descarregar

Registre
La Fundació Germina va ser constituïda el 9 de febrer de 2004 i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1957.

Serveis registrats al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya:

 • Centre obert infantil Germina, situat a C/Nàpols, 35 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-06908.
 • Centre obert d’adolescents Germina, situat al C/Beethoven, 11 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-09161.
 • Centre obert Germina Riu, situat a Pl.Cultures, 6 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-09468.
 • Germina Riu joves Santa Coloma de Gramenet situat a Av.Salzereda, 106 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S10344
 • Centre Obert Germina Badalona situat a C/Vallvidrera, 4 de Badalona i inscrit amb el número S10352
 • El nostre centre a Madrid està degudament inscrit al Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atención Social de la Comunidad de Madrid: – Germina Cactus a c/Cactus, 49. Madrid: S8119. 

Composició òrgans de govern. Veure apartat Equip humà
OrganigramaDescarregar

Gestió econòmica

Pla anual d’activitats. Veure memòria anual del darrer any i anteriors publicacions
Estat d’ingressos i despeses i informe d’auditoria. Veure memòria anual del darrer any i anteriors publicacions
Darrers Comptes Anuals auditatsDescarregar

Gestió administrativa

Balanç Social

Veure memòria anual del darrer any i anteriors per accedir a la següent informació i indicadors del Balanç Social:

 • Missió:  Descripció i àmbit geogràfic. Activitats i projectes. Col·lectius beneficiaris.
 • Persones: Igualtat d´oportunitats. Persones voluntàries.
 • Bon govern: Composició i estructura del Patronat. Informació econòmica i financera.
 • Col·laboracions amb altres xarxes, entitats o agents.
 • Gestió ambiental.

Detall d’ingressos i despeses

Desplaça cap amunt