Oportunitats perquè arribin tan lluny com vulguin, al costat de la seva família i comunitat

Oportunitats perquè arribin tan lluny com vulguin, al costat de la seva família i comunitat

Som una entitat sense ànim de lucre que treballa a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i al districte de Tetuán a Madrid oferint suport i acompanyament a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.

Estem integrats en la Fundación Mauricio y Carlota Botton, una organització sense ànim de lucre compromesa amb el progrés social a partir de l’educació, la cultura i la ciència.

Oferir oportunitats per a millorar la qualitat de vida dels infants, joves i les seves famílies, especialment aquelles en situació de vulnerabilitat, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu territori.

Arribar a ser un sistema generador d’oportunitats, que parteix de la llibertat de cadascú i té un impacte d’alt valor social.

Posem la persona al centre. Confiem en les seves potencialitats i el seu apoderament. Dipositem en ella altes expectatives i ens relacionem sense jutjar, sigui quina sigui la circumstància.

Treballem per l’excel·lència en la nostra tasca, donant resposta proactivament a les diferents situacions, amb mirada àmplia i sentit crític.

Generem valor compartit. Som un equip on tothom suma i aporta des del que és, de manera participativa, en xarxa amb altres entitats i comptant amb el barri on som presents.

Tenim la ment oberta a mirar a fora, provar, aprendre i trobar millors solucions als reptes socials actuals.

Impacte

Com aconseguim canvis?
Acompanyem infants i joves per a que aconsegueixin millores en els següents àmbits:

Educació

La formació i el coneixement com a eixos bàsics de desenvolupament de la persona. És factor integrador en societat, facilita oportunitats i evita que apareguin, es repeteixin o es perpetuïn situacions d’exclusió social.

Competències i habilitats

Posem el focus en treballar competències com l’autoestima, el control i la intel·ligència emocional o el saber estar, entre moltes d’altres. Les entenem com a eines bàsiques per a desenvolupar-se i créixer.

Xarxa de relacions

Afavorim que les persones desenvolupin al seu voltant una xarxa de relacions sana, que estimuli el suport mutu i un intercanvi enriquidor.

Salut

Treballem per assolir uns mínims bàsics per a una vida saludable, tenint cura de la salut física i afavorint un entorn protector.

Participació i compromís amb l’entorn

Afavorim que les persones siguin part activa de la vida del barri, que busquin millorar-lo i s’hi arrelin.

Educació

La formació i el coneixement com a eixos bàsics de desenvolupament de la persona. És factor integrador en societat, facilita oportunitats i evita que apareguin, es repeteixin o es perpetuïn situacions d’exclusió social.

Competències i habilitats

Posem el focus en treballar competències com l’autoestima, el control i la intel·ligència emocional o el saber estar, entre moltes d’altres. Les entenem com a eines bàsiques per a desenvolupar se i créixer.

Xarxa de relacions

Afavorim que les persones desenvolupin al seu voltant una xarxa de relacions sana, que estimuli el suport mutu i un intercanvi enriquidor.

Salut

Treballem per assolir uns mínims bàsics per a una vida saludable, tenint cura de la salut física i afavorint un entorn protector.

Participació i compromís amb l’entorn

Afavorim que les persones siguin part activa de la vida del barri, que busquin millorar-lo i s’hi arrelin.

Pla estratègic

Horitzons 2023-2026

Fruit del treball durant un any en que han participat infants, joves i famílies, equip educatiu, patronat i diferents agents comunitaris, hem escoltat cap on va Germina, els reptes que tenim per davant i hem definit el camí que ens servirà de guia durant aquest temps. El trobareu en el document Horitzons Germina 2023-2026

Horitzó 1

Organització saludable i responsable

Horitzó 2

Profunditat i qualitat tècnica

Horitzó 3

Espai acollidor

Horitzó 4

Comunitats fortes

Horitzó 5

En connexió per anar més enllà

Horitzó 6

Altaveu del coneixement

Horitzó 7

En sintonia amb noves necessitats i reptes globals

Desplaça cap amunt