Presentem els horitzons Germina 2023-26

En aquest projecte que és Germina, és important cada cert temps aturar-nos a escoltar cap on va, què necessita, quins reptes té per davant i com els hi farem front. Amb aquest esperit hem estat durant més d’un any portant a terme un treball conjunt amb totes les parts -infants, joves i famílies, equip, patronat i agents comunitaris-, per crear la ruta a seguir els propers tres anys.

D’aquesta tasca compartida, debats, entrevistes i converses n’ha sorgit el document estratègic que hem titulat HORITZONS GERMINA 2023-2026. És un document que ens orienta i guia pels camins a transitar els propers anys, sabent que estem en un món canviant i que ens hi haurem d’adaptar.

Aquests horitzons neixen a l’interior de la organització. Comencem per definir com volem relacionar-nos entre nosaltres i amb els recursos que gestionem, per tot seguit posar el focus com volem avançar en la intervenció educativa, que és la nostra raó de ser. Després portem la mirada des dels propis espais a les comunitats on estem presents, com fer que siguin més fortes. Seguim amb qui ens volem connectar en aquest camí i què tenim a dir en el món actual. Acabem amb una mirada, escolta i flexibilitat de resposta vers les noves necessitats que ja estan aquí i els reptes globals.

És un camí ambiciós, engrescador i ple de reptes. T’animem a conèixer-lo una mica més, i perquè no? A sumar-te al projecte.

Enllaç al doc en català:

https://germina.org/wp-content/uploads/2024/02/HORITZONS-GERMINA.pdf

Desplaça cap amunt