De rigor a responsabilitat: nou valor Germina

Els valors representen COM fem les coses, de quina manera, què tenim en compte totes aquelles persones que col·laborem amb Germina d’una forma o altra: professionals, voluntariat, estudiants en pràctiques, col·laboradors…

Ens ajuden a l’hora de prendre decisions tant del dia a dia com més estratègiques, i també ens orienten i guien en tot allò relacionat amb les persones que formem part de l’entitat, des del desenvolupament professional fins als processos de selecció.

Germina, al final, som un grup de persones aportant talent en un projecte comú. És evident que les persones evolucionem i per tant, també ho fan les organitzacions de les que formem part. I per anar endavant, sovint cal posar en qüestió el que hem fet fins ara.

El valor RIGOR ens ha servit durant molt de temps. El trobareu a les memòries dels últims 10 anys! L’associàvem a treballar amb autoexigència, esperit crític, visió de futur… i ens hi hem reconegut durant força temps, però… RIGOR també ens suggereix rigidesa, pressió autoimposada i poc sana, poca capacitat d’adaptar-nos al context, a les persones que atenem i a l’equip. En resum,  poca flexibilitat.

Per això, després de donar-hi voltes.. li diem adéu, i donem la benvinguda a la RESPONSABILITAT, i matisem aquest nou valor així:

 “Treballem per l’excel·lència en la nostra tasca, donant resposta proactivament a les diferents situacions, amb mirada àmplia i sentit crític.”

Pot semblar un petit canvi, però amb RESPONSABILITAT ens sentim més còmodes. Ens representa millor. Relacionem la “responsabilitat” amb la capacitat que tenim de respondre  als temps, adaptant-nos, amb el compromís de cadascú, amb la qualitat educativa i la cura en el centre

Esperem que ens faci servei per temps!

 Per cert, els altres valors que tenim són: “Respecte màxim a la persona”, “Construcció comú” i “Innovació”. Els trobareu aquí: https://germina.org/missio-visio-i-valors

Desplaça cap amunt