Augmenten els casos de maltractament infantil i adolescent detectats per la Fundació Germina en el darrer trimestre de l’any

  • El 40% dels casos de maltractament han estat detectats en l’últim trimestre de l’any, el que suposa un total d’incidència del 9,2% de les persones ateses en el 2020 i un augment del 2% respecte del 2019
  • Malgrat el seguiment i suport individualitzat que ha proporcionat l’entitat, el confinament ha dificultat una identificació prematura d’aquests casos, que per primera vegada s’han produït el 100% dins el nucli familiar

Badalona, 18 de gener de 2021.- La Fundació Germina, entitat sense ànim de lucre de referència a Catalunya en el suport i l’acompanyament a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat, ha detectat un aflorament de casos de maltractament cap als infants i adolescents que atén en els darrers mesos del 2020.

Les conseqüències per la crisi de la COVID-19 segueixen produint estralls en un any en el que l’entitat ha hagut de reinventar-se en el desenvolupament de la seva tasca social per tal de fer front a les limitacions causades per la pandèmia. Tot i això, el retorn presencial dels infants i adolescents als diferents centres de l’entitat ha permès identificar nous casos de maltractament no detectats durant el període de confinament.

Les dades durant els primers nou mesos del 2020 indicaven una menor incidència de casos detectats respecte a l’any anterior. No obstant això, la poca visibilitat dels indicadors compatibles amb maltractament i violència de gènere, així com la limitació de les accions que entitats, serveis socials i escoles podien dur a terme, han dificultat veure el que realment estava passant.

Durant el 2020, la Fundació Germina ha detectat un total de 35 casos de maltractament – 15 molt greus – dels 387 infants i joves atesos per l’entitat, el que es tradueix en una incidència del 9,1%. D’aquests 35, el 40% s’han manifestat en els tres últims mesos de l’any, coincidint amb la represa de l’activitat ordinària als centres i escoles. Al 2019 van ser 27 casos sobre 375 atesos, 11 dels quals molt greus.

Del total de casos identificats en aquest darrer any, el 45% es correspon amb maltractament físic, el 26% amb negligències en el tracte, un 17% amb abús sexual i un 12% amb maltractament psicològic. Es tracta de la primera vegada que es detecta que, en el 100% dels casos, els episodis de maltractament s’han produït dins el nucli familiar.

L’aflorament de deteccions d’aquest últim trimestre també ha coincidit amb una major gravetat dels casos. Mentrestant, la Fundació Germina observa com les noves famílies que arriben a l’entitat són aquelles especialment afectades per la pandèmia: sense ingressos, amb dificultat per fer front a necessitats materials i bàsiques, i amb entorns familiars de risc.

A més a més, s’ha observat una desorientació creixent en aquestes famílies a l’hora d’acudir als   serveis socials pertinents, en moments on l’atenció presencial ha quedat molt minvada, i part de les seves funcions s’estan assumint des de les entitats.

En tot cas, procurar el benestar dels infants i adolescents vulnerables i  promoure el seu bon tracte continua essent prioritari per a l’entitat. Per això, el projecte de“Prevenció i atenció del maltractament infantil i adolescent” seguirà endavant enguany, i l’entitat ja té en preparació la celebració de la quarta edició de les Jornades Formatives sobre Maltractament infantil i adolescent per a professionals del sector educatiu, social i sanitari.

Sobre la Fundació Germina:

La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre que treballa a Santa Coloma de Gramenet i Badalona oferint suport i acompanyament a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat. Atén diàriament a 270 infants, adolescents i joves i les seves respectives famílies a través dels seus projectes i iniciatives.

Desplaça cap amunt