Ens reinventem davant el COVID-19

Ens reinventem per seguir acompanyant a 300 infants i joves en situació de vulnerabilitat.Una tercera part de les famílies que atenem regularment a Santa Coloma de Gramenet i Badalona es troben en situació de risc greu degut a les conseqüències derivades de la crisi per la COVID-19

A la Fundació Germina, hem redissenyat el nostre funcionament per seguir al peu del canó desenvolupant la nostra tasca social arran de la situació d’alerta sanitària global. A conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, i seguint amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, tots els membres de l’equip de la fundació continuem, des de casa nostra i també amb accions presencials puntuals quan la situació ho requereix, efectuant el seguiment a 300 infants i joves de les 230 famílies que normalment acudeixen als nostres centres.

L’equip educatiu, ens hem adaptat a l’actual context i hem canviat el funcionament habitual per tal de donar resposta a la situació actual posant especial atenció a les famílies amb infants o adolescent a càrrec en situacions més fràgils. El contacte amb infants, adolescents, joves i famílies és com a mínim setmanal i en diferents modalitats i intensitats segons cada cas requereixi. També hem habilitat punts d’entrega d’ajudes institucionals com targetes moneder o aliments i material escolar, ja siguin facilitats pels ajuntaments o per iniciativa pròpia. També hem fet puntualment visites a domicili en els casos de més fragilitat que així ho requerien.

Ens hem reinventat per seguir acompanyant a infants i joves ara centrant-nos a oferir pautes i contacte individualitzat per una bona alimentació, descans i exercici físic en temps de confinament, suport en l’adaptació i seguiment de les tasques escolars, la gestió emocional en la cura dels fills i filles, tot això mantenint el vincle i la xarxa de suport entre les famílies i l’entitat.

Aquesta setmana, a més, distribuirem aliments frescos i material escolar per seguir donant suport a infants i joves a seguir el curs. Totes aquestes entregues les durem a terme seguint les mesures de seguretat i distanciament, però de forma individualitzada per poder tenir un contacte visual directe amb les famílies i, tot mantenint una breu conversa in situ, i comprendre millor cada particular situació.

D’entre les 230 llars a les quals atenem —la meitat d’elles monoparentals—, l’equip n’ha identificat 75 en situació de risc molt greu. Aquesta circumstància ve determinada principalment per dificultats econòmiques derivades de la davallada dràstica d’ingressos, per la incapacitat per fer front a necessitats bàsiques com alimentació o habitatge, per la fragilitat de l’entorn familiar i per motius de salut. Preocupa especialment el benestar emocional dels infants i adolescents d’aquestes llars i la invisibilitat de situacions on no es pot donar un bon tracte, que pot deteriorar-se per les situacions de precarietat i sobreocupació als habitatges, i les dificultats per mantenir hàbits i rutines.

Desplaça cap amunt