Avís legal i política de privacitat

1- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que Germina posa a la seva disposició.

Germina, un projecte de la Fundación Mauricio y Carlota Botton, mentre que responsable de la Web informa que té el seu domicili social a C/Castellón de la Plana núm. 4, 28006 Madrid, amb CIF número G-67039230.
La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Germina al moment mateix que l’Usuari accedeixi a la Web. L’empresa es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.
El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Aquests continguts hauran de ser utilitzats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.
No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.
Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.
Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE

A través de la Web, Germina informa dels seus serveis i activitats de programes, serveis i activitats de atenció social.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a l’empresa actualitzada. En tot caso l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Germina o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
L’usuari s’abstindrà d’utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Germina, o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).
Germina es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de Germina o de tercers, sense que pugui entendres que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de Germina o de tercers, sense que puguin entendres cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari pel correcte ús de la Web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que Germina pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6- LIMIT DE RESPONSABILITAT

Germina no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web.
Quan això sigui raonablement possible, Germina advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la Web. L’empresa tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els serveis.
Germina no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

Germina no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.
D’igual forma, Germina, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.
Germina no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.
Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals Germina no té control algun. En aquests suposats l’empresa no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a Germina o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda a la Web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, Germina col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació de les persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a la mateixa.

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, Germina, un projecte de la Fundación Mauricio y Carlota Botton, informa als usuaris del website sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Germina les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis.

Formulari Voluntariat:
Responsable: Fundación Mauricio y Carlota Botton – NIF: G67039230. Adreça postal: C/Vallvidrera,4. 08917 Badalona. Telèfon: 934686129. Correu electrònic: germina@germina.org .
En nom de la Fundació, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar el personal voluntari de la fundació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Germina/Fundación Mauricio y Carlota Botton estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris dirigint-se per escrit al responsable al correu electrònic germina@germina.org

Formulari Contacte:
Responsable: Fundación Mauricio y Carlota Botton – NIF: G67039230. Adreça postal: C/Vallvidrera,4. 08917 Badalona. Telèfon: 934686129. Correu electrònic: germina@germina.org.

En nom de la Fundació, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat atendre les sol·licituds d’informació del formulari de contacte. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Germina/Fundación Mauricio y Carlota Botton estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris dirigint-se per escrit al responsable al correu electrònic germina@germina.org.

Germina/Fundación Mauricio y Carlota Botton, adverteix a l’usuari de la utilització de cookies quan l’usuari navega per la pàgina Web.  Veure Política de cookies

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de l’empresa. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats

Germina ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, Germina s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers segons l’establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Germina informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de l’empresa per a la prestació d’un servei a aquesta.

Voste autoritza l’us de les seves dades facilitades a qualsevol dels nostres formularis per oferir-li, en properes ocasions, informació de serveis relacionats amb els serveis sol·licitats.

8- DURACIÓ

Germina podrà interrompre el servei de la Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels serveis a qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Germina advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la Web.

9- JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10- LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.

Desplaça cap amunt