Informació institucional i organitzativa

La Fundació Germina va ser constituïda el 9 de febrer de 2004 i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1957.

Serveis registrats al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya:

 1. Centre obert infantil Germina, situat a C/Nàpols, 35 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-06908.
 2. Centre obert d’adolescents Germina, situat al C/Beethoven, 11 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-09161.
 3. Centre obert Germina Riu, situat a Pl.Cultures, 6 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-09468.

Gestió econòmica

 • Pla anual d’activitats. Veure memòria anual del darrer any i anteriors a Publicacions
 • Estat d’ingressos i despeses i informe d’auditoria. Veure memòria anual del darrer any i anteriors  a Publicacions
 • Darrers Comptes Anuals auditatsDescarregar

Gestió administrativa

Balanç Social  

Veure memòria anual del darrer any i anteriors a Publicacions per accedir a la següent informació i indicadors del Balanç Social:

 • Missió:  Descripció i àmbit geogràfic. Activitats i projectes. Col·lectius beneficiaris.
 • Persones: Igualtat d´oportunitats. Persones voluntàries.
 • Bon govern: Composició i estructura del Patronat. Informació econòmica i financera.
 • Col·laboracions amb altres xarxes, entitats o agents.
 • Gestió ambiental.

Detall d’ingressos i despeses