Informació institucional i organitzativa

La Fundació Germina va ser constituïda el 9 de febrer de 2004 i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1957.

Serveis registrats al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya:

  1. Centre obert infantil Germina, situat a C/Nàpols, 35 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-06908.
  2. Centre obert d’adolescents Germina, situat al C/Beethoven, 11 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-09161.
  3. Centre obert Germina Riu, situat a Pl.Cultures, 6 de Santa Coloma de Gramenet i inscrit amb el número S-09468.

Gestió econòmica

  • Pla anual d’activitats. Veure memòria anual del darrer any i anteriors a Publicacions
  • Estat d’ingressos i despeses i informe d’auditoria. Veure memòria anual del darrer any i anteriors  a Publicacions
  • Darrers Comptes Anuals auditatsDescarregar

Gestió administrativa

Detall d’ingressos i despeses