La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre fundada l'any 2004 que treballa a Santa Coloma de Gramenet i Badalona oferint suport i acompanyament a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat. Des de la seva creació, la Fundació Germina ha anat ampliant la seva activitat i actualment atén directament cada dia a 300 infants, adolescents i joves i unes 230 famílies a través dels seus programes.

MISSIÓ

Oferir oportunitats per millorar la qualitat de vida a infants, joves i les seves famílies, especialment les que es troben en situació de vulnerabilitat, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu territori.

VISIÓ

Arribar a ser un sistema generador d’oportunitats, que parteix de la llibertat de cadascú i té un impacte d’alt valor social.

VALORS

Respecte màxim a la persona. Posem la persona en el centre i confiem en les seves potencialitats i el seu apoderament, dipositant expectatives altes. Sense jutjar, sigui quina sigui la circumstància.

Construcció comú. Valor compartit on tothom aporta des d'allò que és. Un equip on tothom suma. De forma participativa, en xarxa amb altres entitats i comptant amb el barri on estem presents.

Rigor. Treballem per l'excel·lència, amb autoexigència, esperit crític i visió de futur en allò que és central.

Innovació. Oberts a mirar enfora, a provar, a aprendre per trobar millors solucions als reptes socials actuals.

COM ACONSEGUIM CANVIS (IMPACTE)

A partir de la nostra missió, tenim per objectiu acompanyar infants, joves i famílies per a que esdevinguin persones competents, amb capacitat per a desenvolupar-se en societat i compromeses amb el seu entorn.

Per aconseguir-ho, posem els nostres esforços en aconseguir millores mesurables en:

Educació
La formació i el coneixement com a eixos bàsics de desenvolupament de la persona. És factor integrador en societat, facilita oportunitats i evita que apareguin, es repeteixin o es perpetuïn situacions d’exclusió social.

Competències i habilitats
Posem el focus en treballar competències com l’autoestima, el control i intel·ligència emocional o el saber estar, entre moltes altres. Les entenem com a eines bàsiques per a desenvolupar-se i créixer.

Xarxa de relacions
Afavorim que les persones desenvolupin una xarxa de relacions sana al seu voltant, que estimuli el suport mutu i un intercanvi enriquidor.

Salut
Treballem per assolir uns mínims bàsics d’una vida saludable com la salut física o un entorn protector. Així, podrem plantejar objectius més enllà.

Participació i compromís amb l’entorn
Afavorim que les persones siguin part activa de la vida del barri, que busquin millorar-lo i s’hi arrelin.