Patronat

Els membres del Patronat són:

Mauricio Botton Carasso. President
Charlotte Staticelli-Revel de Botton. Secretària
Bertrand Bonello. Vocal
Ignacio Toda. Vocal

Consell assessor

El Consell assessor es reuneix trimestralment i té funcions d’assessorament i recolzament tant
al Patronat com a la Direcció. Està format per: Agustí Viñas, Ana Bassat, Albert Alonso i Laura Díez Bueso.

Equip professional

L’equip directiu està format per:

  • Mario Cuixart. Director general.
  • Natxo Orts. Director de la seu Santa Coloma-Fondo.
  • Anna Palazón. Directora de la seu Santa Coloma-Riu.
  • Marina Peyrí. Directora de la seu Badalona.
  • Marisa Piedra.  Responsable de Gestió de persones.
  • Isabel Menéndez. Responsable de Finances.