Patronat

Els membres del Patronat són:

Mauricio Botton Carasso. President
Charlotte Staticelli-Revel de Botton. Secretària
Bertrand Bonello. Vocal
Ignacio Toda. Vocal

Consell assessor

El Consell assessor es reuneix trimestralment i té funcions d’assessorament i recolzament tant
al Patronat com a la Direcció. Està format per: Agustí Viñas, Ana Bassat, Albert Alonso i Laura Díez Bueso.

Equip professional

L’equip professional de la Fundació Germina està format per:

Andrea Martínez
Àngela Garcia
Anna Isal
Anna Palazón
Anna Sito
Arantza Jiménez
Ariadna Sánchez
Arnau Brunet
Bernat Almirall
Clara Pons
Eli Baroja
Gisela Ortega
Isaac Tort
Isabel Menéndez
Joan Todó
Marc Albentosa

Marc Salvadó
María Trenza
Mariona Pallejà
Marina Montoya
Marina Peyrí
Mario Cuixart
Marisa Piedra
Miriam Surroca
Natxo Orts
Núria Mesa
Oriol Carceller
Pau Safont
Raquel Fuentes
Raül Rubiales
Vero Carmona