Oferim un servei amb doble impacte social

L’any 2015 la Fundació Germina va crear una empresa social amb la intenció d’oferir una primera oportunitat laboral als joves que atenia quan arribaven a l’edat adulta que fos compatible amb seguir estudiant. Es tractava de buscar un impacte social (inserció laboral) a partir de la venda d’un servei, en aquest cas activitats de lleure.

Aquest projecte ha anat evolucionant i en aquests moments dóna resposta a dues necessitats:

  • Oferir una primera oportunitat laboral a joves atesos a la Fundació en feines amb un aprenentatge molt intensiu en habilitats socials en el lloc de treball: responsabilitat, treball en equip, planificació, creativitat i saber estar. Així aconsegueixen no només un salari mentre estudien, sinó també unes competències que els facilitaran accedir a feines qualificades en un futur.
  • Oferir un espai de lleure, en horari extraescolar i a l’estiu, per infants i adolescents de barris desfavorits. Aquests infants i adolescents participen d’activitats extraescolars a un preu molt assequible (o gratuït) amb un acompanyament socioeducatiu bàsic que porten a terme els monitors i monitores.

Quines activitats fem?

Activitats de lleure com extraescolars i casals d’estiu, de tipus esportives, manualitats, tallers de cuina o reforç escolar.

Aquestes activitats les fem o bé per iniciativa pròpia comptant amb finançament extern (subvencions, convocatòries o ajudes institucionals) o bé a demanda per part de municipis o entitats privades (ONGs o fundacions), assegurant així la sostenibilitat del projecte.

Els joves monitors i monitores, formats en el sí de l’entitat i de la pròpia comunitat o barri que els infants són autèntics referents positius i propers per ells.

Aquests projectes i la resta de projectes de la Fundació estan en constant relació. Per una banda, és des del projecte GR d’on surt el planter de nous monitors i monitores. Per altra banda, aquestes activitats són alhora porta d’entrada i sortida de famílies ateses que milloren la seva situació i es fa una progressiva desvinculació, o bé es fa una detecció de risc i es deriva a projectes com el Centre obert infantil o Espai jove, on hi ha una intensitat d’atenció més gran.

Els joves monitors i monitores també participen treballant en activitats de RSC (responsabilitat social corporativa) per empreses.