GR – Gran Recorregut

ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA

GR-Gran Recorregut

Orientació i acompanyament pels joves majors de setze anys.

Acompanyar als joves majors de setze anys que es troben en una situació de risc o vulnerabilitat social a l’hora de trobar la seva primera feina o mentre decideixen quins estudis volen cursar és l’objectiu del programa GR-Gran Recorregut.

Pretenem estar al costat dels nois i noies, acompanyant-los a establir els seus objectius, a traçar un recorregut i oferir un suport per tal que aconsegueixin arribar allà on es proposin.

Cada jove estableix el seu propi itinerari amb l’ajut de l’educador/a. Les tutories individualitzades són essencials, atès que serveixen per generar el GR o itinerari de cada jove en funció de les petites fites que ell mateix es marca. Aquestes sessions es complementen amb trobades grupals en les quals treballen competències com habilitats, comportaments o destreses, treballant el seu autoconeixement i capacitat de comunicació per tal de conèixer les seves virtuts i mancances, i aprendre a gestionar-les.

Complementem el programa amb tallers d’emprenedoria social, visites a empreses, l’aprenentatge de l’anglès vinculat a la participació en intercanvis internacionals, formacions com el curs de monitors de lleure, projectes d’aprenentatge-servei o la promoció de la realització de voluntariat.

L’aprenentatge de l’anglès està aquí vinculat a la participació en intercanvis juvenils internacionals, tant en grup com pel que fa a participants individuals. És una immensa font d’oportunitats a més d’una motivació afegida per una llengua que obre moltes portes en l’ambit laboral.