Famílies

ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA

Famílies

La perspectiva d’atenció integral a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat ens porta òbviament a treballar amb la seva família. La millora de la situació familiar i per tant, el treball amb els adults de la família, tindrà com a conseqüència directa una millora en la vida de l’infant o adolescent.

El programa de famílies té dos objectius principals. Per una banda, està orientat a oferir eines d’educació emocional a pares i mares per tal d’establir relacions sanes amb els seus fills i filles, així com eines per la gestió del dia a dia a casa. Per altra banda, també pretén generar una xarxa de suport i ajuda mútua entre les mateixes famílies participants.

Les famílies participen setmanalment de les activitats pensades directament per elles i en horari de matí i tarda facilitant així la seva participació. Aquestes activitats responen a una programació en calendari per part dels educadors responsables i a tall d’exemple, trobem les següents:

  • Taller de cuina i alimentació saludable, rendibilitzant al màxim els recursos els quals disposen i promovent les receptes dels països d’origen com a riquesa personal i cultural.
  • Taller de costura i reaprofitament de roba, així com creació d’una xarxa d’intercanvi de roba entre les mateixes famílies.
  • Taller de reconeixement i gestió d’emocions, a partir de tècniques com el teatre, la psicomotricitat i expressió corporal o altres formes d’expressió artística.

A més d’aquest treball en grup, el programa de famílies també porta a terme sessions de tutoria individual per tal de poder treballar aquells temes que requereixen un cert nivell d’intimitat.