Espai jove

ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA

Espai jove

Un lloc de referència per als adolescents.

El reforç educatiu combinat amb el lleure són les eines que ofereix l’Espai jove perquè els adolescents d’entre dotze i setze anys aprenguin a treballar tant individualment com en equip, desenvolupant un vincle entre ells basat en el respecte. Hem impulsat especialment l’hàbit dels deures, a la vegada que dedicat esforços a desenvolupar l’autonomia dels nois i noies promovent que ells mateixos s’impliquin en l’organització d’activitats.

L’equip educatiu de l’Espai jove està format per tres educadors, un dels quals assumeix les funcions de coordinació, voluntaris i estudiants en pràctiques.

Cada tarda els adolescents, que estan distribuïts en un únic grup, preparen el seu propi berenar i el recullen, després organitzen jocs de taula o activitat espontànies, fet que permet que estableixin relacions de forma natural entre ells i que reforcin el vincle amb l’equip educatiu.

Després arriba el moment de l’Aula d’estudi, entesa com a una activitat dedicada al reforç educatiu. A través del projecte “Aprèn”, es pretén aconseguir que l’aprenentatge sigui més atractiu per als jove: vídeos, jocs i explicacions amb un llenguatge molt proper han permès fomentar la motivació per aprendre i que els nois i noies siguin més conscients de l’oportunitat de millora que suposa l’Aula d’estudi i l’anglès està incorporat no només a l’aula d’estudi sinó en el funcionament habitual del programa, gràcies al suport de voluntaris internacionals com un professional especialitzat. La participació en intercanvis internacionals pels adolescents d’últim any és una motivació afegida.

L’activitat diària acaba amb una proposta de tallers pel llarg de la setmana. Aquests tallers varien de curs en curs en funció dels interessos dels nois i noies i permeten que cadascú pugui triar els que més li interessen. Cuina, futbol, hort o psicomotricitat són alguns dels tallers, que es complementen amb sortides organitzades pels mateixos adolescents cada divendres.

Els projectes d’aprenentatge-servei estan incorporats en la programació, ja sigui promovent una millora del barri o en col·laboració amb altres entitats i col·lectius de la ciutat. També a partir dels 15 anys promovem que els nois i noies facin un voluntariat setmanal al Centre obert infantil, tant com aprenentatge de competències com a retorn social.

A l’estiu i durant la resta de vacances escolars es porten a terme sortides, activitats lúdiques en forma de casal i s’acaba el curs amb les colònies.