FENT GERMINAR EL BARRI, SEMBRANT ALTRES FORMES D’HABITAR LA CIUTAT

Leave a comment

hort-urba-comunitariHort urbà comunitari

Des de maig de 2015 gestionem una petita parcel·la cedida per l’ajuntament de la ciutat, és una gran oportunitat per a nosaltres i una manera de potenciar els valors socials i ambientals, permetent d’aquesta manera apropar a les persones del barri al món agrari, als principis de l’agricultura biològica i al cicle dels aliments. Generem nous espais verds públics per a la ciutat i aquests ens ajuden a fer créixer el nostre projecte comunitari.

Els horts urbans, promouen la creació d’un teixit de noves relacions entre persones de diverses procedències i edats, ja que les activitats educatives que s’hi poden realitzar faciliten la relació i el compromís entre infants, joves i persones grans, i per tant contribueixen a enfortir els llaços de la comunitat.

Des de la Fundació Germina creiem en les oportunitats de millorar la qualitat de vida a infants, joves i les seves famílies, especialment les que estan en risc, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu territori. En aquest sentit, el treball comunitari és un dels eixos de la nostra acció a la ciutat.

About the Author: