CARTA OBERTA DELS CASALS A LES ESCOLES


More

CARTA OBERTA DELS CASALS D’ESTIU A LES ESCOLES: QUÈ HEM APRÈS?

El coronavirus ha posat a prova tots els sectors, també l’educatiu. El nou curs escolar 2020-21 que està a punt de començar serà un dels més difícils de la nostra història recent. Davant la incertesa, el desconeixement i fins i tot la por, des de la Fundació Germina volem compartir amb la comunitat educativa la nostra experiència i aprenentatges fruit de l’organització de 7 casals d’estiu el passat mes de juliol amb l’assistència de 230 infants i adolescents.  

Benvolguts, benvolgudes,

El nostre propòsit amb aquesta carta oberta és contribuir, en la mesura del possible, a fer més fàcil l’adaptació d’infants, adolescents, famílies, centres educatius i docents a la nova normalitat. No pretenem entrar ni aprofundir en debats sobre els recursos amb què comptem, el poc temps de planificació, el paper de l’administració o aspectes sanitaris.

Aquest compendi és el resultat de la nostra experiència durant 5 setmanes en l’organització de 7 casals infantils i juvenils a Badalona i Santa Coloma de Gramenet, que han comptat amb l’assistència de 230 nens i adolescents en situació de vulnerabilitat d’entre 5 i 16 anys en grups reduïts. Unes setmanes molt intenses, amb moments de desconcert, informacions contradictòries, dificultats de coordinació i immersos en situacions complexes que canviaven a gran velocitat.

Creiem que, en qualitat de ‘pioners’ a la represa amb infants i adolescents, tenim el deure de compartir les nostres reflexions amb la comunitat educativa que està a punt de començar el nou curs escolar. A continuació resumim la nostra experiència:

Els nostres aprenentatges amb infants

 • Les primeres setmanes estava tothom en alerta i a l’expectativa, amb atenció al nou escenari i pendents de com ens situàvem. Fins i tot els infants amb més dificultats a nivell conductual es mostraven molt continguts.
 • Hem constatat que cal ser molt clars i didàctics respecte als protocols d’higiene i seguretat (gel, rentat de mans, distància). Els infants i adolescents s’acostumaen ràpidament a l’ús de el gel, però aquest ha d’estar visible i disponible, sobretot en espais d’entrada i sortida (tant de l’escola com de l’aula).
 • El distanciament físic, sobretot entre els més petits i petites, és de llarg la mesura més difícil de mantenir.
 • Quant a l’ús de la mascareta, cal establir un marc clar. Veiem oportú garantir moments en què es pugui treure amb seguretat. Amb infants petits ens ha estat útil buscar un sinònim divertit, com ara un peix espasa o tauró, ja que els recordatoris són constants.
 • Alguns infants i adolescents venen amb horaris i rutines molt desajustades. Costa molt que tornin a agafar el ritme, sobretot els primers dies. També solen estar molt cansats.
 • Constatem una pèrdua molt gran en hàbits d’alimentació saludable. Observem com alguns infants i adolescents han arribat amb un sobrepès considerable i que es cansen al mínim esforç físic. Fins i tot molta roba se’ls ha quedat petita.
 • A nivell acadèmic, constatem com alguns infants i adolescents han tingut un gran retrocés: observem un salt enrere en aprenentatges bàsics com lectoescriptura o matemàtiques. Alguns han perdut rutines acadèmiques bàsiques (interpretació i resolució de problemes, prestar atenció o fer exercicis individuals). Alguns aprenentatges estan aparentment “rovellats”. Trobem la necessitat de recórrer a recursos lúdics, i no tant a fitxes tradicionals. Alguns d’ells ni reconeixien aquestes fitxes o no sabien ni per on començar.
 • Pel que fa al llenguatge i l’expressió oral, alguns nens i nenes d’origen estranger que no tenien el català o castellà consolidats dubten a parlar o no recorden vocabulari bàsic. Observem com a conseqüència que mostren una pèrdua de confiança en sí mateixos a l’hora de comunicar-se amb l’educador o educadora.
 • Trobem predisposició i, alhora, l’oportunitat de treballar altres hàbits d’higiene amb la justificació de prevenció de la Covid-19, com ara la neteja adequada d’ungles, cabells o roba.
 • Pel que fa als deures, veiem recomanable que hi hagi un suport físic: moltes famílies tenen habilitats digitals molt limitades.
 • En territoris molt densos com són el nostre àmbit d’actuació, veiem oportú incorporar el centre mèdic de referència a les dades que recollim a inici de curs, ja que sovint ens hem hagut de coordinar amb ells de cara a proves PCR, rastrejos o la comunicació de positius.
 • Cal donar gran importància a la presencialitat, dedicant els 5 sentits i tota la intensitat. D’un dia per l’altre, pot anar tot el grup a casa i quedar aïllats de nou.

Els nostres aprenentatges amb adolescents

 • A més d’informar el primer dia, cal insistir i recordar periòdicament els protocols d’higiene i distància. És important fer pedagogia de la norma i explicar les justificacions que hi ha darrere d’una obligatorietat o prohibició. D’aquesta manera, els adolescents tindran més criteri per poder fer-la més laxa quan els sigui possible. Per exemple, en cas de molestar la mascareta, es podrà flexibilitzar el seu ús en espais oberts o a l’aire lliure.
 • Un altre element a treballar és la conscienciació que seguir les mesures de seguretat és
  cuidar-nos a nosaltres mateixos i també a la pròpia família
  .
 • Davant els falsos mites i fake-news al voltant de la Covid-19 que corren per les xarxes, cal treballar amb adolescents la importància de la veracitat de les notícies, recorrent sempre a fonts fiables.
 • En l’aspecte acadèmic, tot i ser nadius digitals, els adolescents no compten amb coneixements bàsics com l’ús del correu electrònic, l’organització per carpetes, o l’ús de tractaments de text, entre d’altres. Se senten molt còmodes amb el mòbil, però no tant treballant davant de l’ordinador.
 • No s’hauria d’abusar dels entorns formatius virtuals entre els adolescents, ja que poden suposar una barrera extra i provocar desinterès, especialment en aquells joves que els costa més.

Els nostres aprenentatges amb les famílies

 • La relació amb les famílies es fa més estreta, fins i tot amb les dels adolescents. Som part de la seva xarxa de socialització i ens veuen com a referents per demanar consell, pautes i guies. Hem realitzat molts més contactes i xerrades sobre els seus fills i filles del que és habitual, sobretot les primeres setmanes. Hem observat especialment l’augment de vinculació amb famílies d’adolescents com a conseqüència de la por que els seus fills no segueixin les mesures de seguretat.
 • En cas de confinament provisional -i preventiu- d’un grup de convivència per símptomes compatibles amb la Covid-19, s’ha d’establir una comunicació clara, transparent i ràpida (en temps raonables) a la família. Cal explicar bé els motius del confinament, quins seran els següents passos i els temps associats, la nostra obligatorietat d’informar de les seves dades pel rastreig de contactes i les recomanacions generals per a estar a casa.
 • En cas de confirmar-se un positiu, és clau una comunicació directa i de primera mà en els mateixos termes anteriors. En principi, la relació amb la família ja estarà treballada, ja que s’haurà informat prèviament de la sospita i el tancament preventiu.
 • Pel que fa al seguiment del curs escolar, la gran majoria de famílies que atenem tenen molt poques habilitats digitals i s’han vist sobrepassades per la situació de seguiment online. La majoria de les famílies vulnerables no disposen de suficients coneixements tecnològics ni sobre l’ús del correu electrònic, i generalment el dispositiu usat és el telèfon mòbil.

Els nostres aprenentatges amb l’equip professional

 • Cal oferir un espai emocional dins del propi equip i ser flexibles respecte la vivència de cadascú. Vam quedar molt exposats, amb responsabilitat sobre un mateix i de cara a la pròpia família i no tothom respon igual davant la por ni la gestiona de la mateixa forma. És clau estar atents i ser conscients que caldrà gestionar la por dins el propi equip. La por dins l’equip pot provocar bloquejos, de manera que haurem d’estar atents en cas de perllongar-se en el temps. En clau preventiva, seria bo realitzar formació sobre la gestió emocional de la por.
 • Hi ha d’haver un protocol i instruccions clares de cara a l’equip educatiu sobre l’ús de la mascareta i reduir al mínim les situacions en què aquest ús depengui del seu criteri. Recordatoris visibles en espais comuns ajuden.
 • És molt important prestar atenció a simptomatologies dins l’equip i enviar ràpidament a centre mèdic, sense donar per fet que serà negatiu.
 • Finalment, és temps d’aprendre a conviure amb les contradiccions: a dins de l’escola estarem separats per grups, però fora -al parc o a la plaça- podrem reunir-nos junts.
Podeu veure la carta en format pdf aquí

Equip educatiu de la Fundació Germina
Agost 2020

LA MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ GERMINA 2019, JA ESTÀ DISPONIBLE!


More

Un any més us presentem la nostra memòria, on podreu trobar els projectes i activitats que hem realitzat i fites que hem aconseguit durant el darrer any. Som conscients de que pel moment en que publiquem aquesta memòria no queda recollit l’impacte i adaptació de l’activitat a la crisis sanitària de la Covid19. Tot i això, esperem que hi reconegueu l’essència del que som i la manera que tenim de treballar, que es mantenen a data d’avui així com el nostre compromís  de seguir oferint suport i oportunitats estant al costat d’infants i joves en situació vulnerabilitat.

Podeu seguir les novetats a les xarxes socials i descarregar-vos la Memòria 2019 en aquest enllaç: MEMÒRIA 2019

ENS REINVENTEM DAVANT EL COVID-19


More

Ens reinventem per seguir acompanyant a 300 infants i joves en situació de vulnerabilitat.Una tercera part de les famílies que atenem regularment a Santa Coloma de Gramenet i Badalona es troben en situació de risc greu degut a les conseqüències derivades de la crisi per la COVID-19

A la Fundació Germina, hem redissenyat el nostre funcionament per seguir al peu del canó desenvolupant la nostra tasca social arran de la situació d’alerta sanitària global. A conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, i seguint amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, tots els membres de l’equip de la fundació continuem, des de casa nostra i també amb accions presencials puntuals quan la situació ho requereix, efectuant el seguiment a 300 infants i joves de les 230 famílies que normalment acudeixen als nostres centres.

L’equip educatiu, ens hem adaptat a l’actual context i hem canviat el funcionament habitual per tal de donar resposta a la situació actual posant especial atenció a les famílies amb infants o adolescent a càrrec en situacions més fràgils. El contacte amb infants, adolescents, joves i famílies és com a mínim setmanal i en diferents modalitats i intensitats segons cada cas requereixi. També hem habilitat punts d’entrega d’ajudes institucionals com targetes moneder o aliments i material escolar, ja siguin facilitats pels ajuntaments o per iniciativa pròpia. També hem fet puntualment visites a domicili en els casos de més fragilitat que així ho requerien.

Ens hem reinventat per seguir acompanyant a infants i joves ara centrant-nos a oferir pautes i contacte individualitzat per una bona alimentació, descans i exercici físic en temps de confinament, suport en l’adaptació i seguiment de les tasques escolars, la gestió emocional en la cura dels fills i filles, tot això mantenint el vincle i la xarxa de suport entre les famílies i l’entitat.

Aquesta setmana, a més, distribuirem aliments frescos i material escolar per seguir donant suport a infants i joves a seguir el curs. Totes aquestes entregues les durem a terme seguint les mesures de seguretat i distanciament, però de forma individualitzada per poder tenir un contacte visual directe amb les famílies i, tot mantenint una breu conversa in situ, i comprendre millor cada particular situació.

D’entre les 230 llars a les quals atenem —la meitat d’elles monoparentals—, l’equip n’ha identificat 75 en situació de risc molt greu. Aquesta circumstància ve determinada principalment per dificultats econòmiques derivades de la davallada dràstica d’ingressos, per la incapacitat per fer front a necessitats bàsiques com alimentació o habitatge, per la fragilitat de l’entorn familiar i per motius de salut. Preocupa especialment el benestar emocional dels infants i adolescents d’aquestes llars i la invisibilitat de situacions on no es pot donar un bon tracte, que pot deteriorar-se per les situacions de precarietat i sobreocupació als habitatges, i les dificultats per mantenir hàbits i rutines.

LA MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ GERMINA 2018, JA ESTÀ DISPONIBLE!


More

Un any més tenim el plaer de presentar-vos la nostra memòria, on podreu trobar els projectes i activitats que hem estat realitzant i fites que hem aconseguit durant el darrer any.

Aprofitem l’avinentesa per agrair-vos el vostre suport constant i indispensable per seguir fent que tot això sigui possible. Ara, comencem aquest curs 2019/2020 amb molta empenta i nous reptes entre mans que poc a poc us anirem desvetllant.

Podeu seguir les novetats a les xarxes socials i descarregar-vos la Memòria 2018 en aquest enllaç: MEMÒRIA 2018.

III JORNADA MALTRACTAMENT A INFANTS I ADOLESCENTS: COM ACOMPANYAR

Leave a comment

More

31 de Maig de 2019. Auditori de Santa Coloma de Gramenet.

Després de la primera jornada “Eines per a la detecció” i la segona dedicada a “Els primers indicis”, centrem aquesta tercera jornada en l’acompanyament que fa el professional en diferents situacions:  des de l’acompanyament a la família que exerceix maltractament, a l’acompanyament a infants o adolescents que han patit abús sexual o han presenciat violència masclista. També dedicarem una part a les implicacions emocionals pel professional quan ha d’intervenir en aquestes situacions.

Aquesta jornada va dirigida a professionals de l’àmbit educatiu, social i sanitari que intervenen amb infants, adolescents i famílies que han viscut o es troben en situacions i contextos de maltractament. Comptarem amb la participació de:

 • Sara Fernández, psicòloga del Centro Noguerol (Madrid).
 • Laia Fabra, psicòloga infantil i Jorge Moreno, educador social del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).
 • Agnès Mayoral, psicòloga de la Unitat Funcional d’Abús al Menor (Hospital Sant Joan de Déu).
 • Carles Parellada, mestre, psicomotricista, terapeuta familiar i supervisor d’equips.

Cal inscripció prèvia per correu electrònic: comunicacio@germina.org / 93 362 10 34.

Les places són limitades (per ordre d’inscripció).

AQUEST TRIMESTRE FES BARRI AMB GERMINA

Leave a comment

More

La Fundació Germina surt al carrer per dur a terme les activitats comunitàries on participen infants, joves, famílies i voluntaris junt amb veïns del barri.  Posem el nostre granet de sorra partint de la participació en la vida del barri, treballant per la seva millora i transformació i tot això, a partir de l’apoderament d’infants, joves i famílies.

Aquests són els projectes que portem a terme:

Barri a escena

Barri a escena consisteix en un conjunt d’espectacles familiars gratuïts que organitzem a les places i racons del barri. Es tracta de pallassos, titelles, música, màgia, contecontes i circ entre altres varietats. L’objectiu és acollir i donar caliu a tothom que hi vulgui participar, promovent la convivència al barri.

Juguem al carrer

Juguem al carrer és un projecte que té l’objectiu crear espais d’esbarjo i diversió als carrers i les places de la ciutat. És una activitat que on tothom és benvingut i pretén fomentar la cohesió entre els veïns i veïnes del barri a partir del joc. Els nois i noies més grans del Centre Obert infantil organitzen activitats com pintar cares, jocs gegants, bitllets, saltar a la corda… creant un ambient agradable i de proximitat.

Made in Jove

Made in jove és una iniciativa liderada pels adolescents de l’Espai Jove, entre dotze i setze anys. Es realitzen vàries exhibicions i tallers sobre l’oferta cultural i de lleure a la ciutat, com skate, parkour, scooter, futbol sala, batucada, bàsquet, castellers o dansa, entre d’altres. Es tracta d’organitzar activitats que els adolescents els hi puguin interessar. En aquestes activitats, també es vol promoure una bona relació entre tots ells, i fomentar de forma natural un esperit de cooperació, solidaritat i responsabilitat per millorar la societat en què viuen.

 

Activitats comunitàries 2n trimestre 2018

Dia Activitat Lloc
20 d’Abril 18h Barri a escena: espectacle per a adolescents Parc Motocros, Santa Coloma.
4 Maig 18h Juguem al carrer Parc Torre Balldovina, Santa Coloma.
18 Maig 18h Juguem al carrer Plaça Illa dels músics, Badalona.
25 Maig 18h Barri a escena aniversari Germina: Circ Plaça del Rellotge, Santa Coloma.
1 Juny 17.30h Made in jove Plaça del rellotge, Santa Coloma.
8 Juny 16.30h Juguem al carrer Plaça de la vila, Santa Coloma.
15 Juny 16.30h Barri a escena Escola Miguel Hernández, Badalona.

II JORNADA MALTRACTAMENT A INFANTS I ADOLESCENTS: ELS PRIMERS INDICIS

Leave a comment

More

A què ens referim quan parlem de primers indicis? Com podem abordar-los amb la família de forma constructiva? Quines intervencions es poden fer des dels diferents serveis? 23 de març de 2018

Pots trobar un resum de la jornada aquí.

La jornada “Els primers indicis, què fem?” s’adreça a professionals de l’àmbit educatiu, social i sanitari que treballen amb infants i adolescents, i que tenen interès en adquirir eines per a la protecció de la infància davant de possibles situacions de maltractament.

Aquesta segona jornada organitzada per la Fundació Germina després de la del 2017 dedicada a “Eines per a la detecció del maltractament” cerca posar el focus en l’abordatge dels primers indicis, tenint en compte la mirada des de diferents serveis. Comptarem amb la participació de:

 • Carme Arnau Treballadora social i Oihana Mendiguren Psicòloga i Psicoterapeuta. Unitat de Pediatria Social- Hospital Germans Trias  i Pujol- Fundació Concepció Juvanteny.
 • Dra. Carme Tello i Casany. Psicòloga clínica. Presidenta ACIM. Vicepresidenta FAPMI. Presidenta  Presidenta IAN-IA.
 • Taula rodona en base a casos pràctics, formada per professionals de: Centre obert, EAIA, CAP i Escola. Dinamitzada per la Dra. Marta Simó. Pediatre. Coordinadora de la Unitat Funcional d’Abús al Menor de l’Hospital de Sant Joan de Déu i responsable de l’atenció als maltractaments.

Descarrega aquí el Programa de la jornada

Inscripció prèvia per correu electrònic: comunicacio@germina.org / 93 362 10 34
Places limitades (per ordre d’inscripció).

GERMINA OBRE NOVA SEU A BADALONA SEGUINT IMPLEMENTANT EL SEU MODEL CONSOLIDAT DE TREBALL COMUNITARI

Leave a comment

More

Com ja us vàrem anunciar fa uns mesos, estem construint una nova seu de la Fundació Germina al barri de La Pau-Lloreda de Badalona. A mitjans de 2017 vam començar la nostra acció a la ciutat amb unes primeres activitats comunitàries sota el lema “Fent un tomb pel barri”. Aquesta arribada progressiva a la comunitat ens ha permès començar a implementar el nostre model i objectius de treball, els quals portem desenvolupant des de fa més de deu anys a Santa Coloma de Gramenet.

HEM OBERT SEU A BADALONA

La nova seu de la Fundació Germina a Badalona ja està en funcionament des del passat mes d’octubre en una primera fase. Compta amb 726m² distribuïts en tres espais: dos locals ja existents i un edifici de nova construcció dividit en quatre plantes, a més d’un gran pati obert i una zona pública exterior habilitada com a espai d’oci pels infants. El projecte de construcció d’aquesta nova seu ha estat realitzat per B720 Fermín Vázquez Arquitectos, responsables d’altres projectes arquitectònics com el nou Mercat dels Encants de Barcelona, la Torre AGBAR o les estacions de la Línia 9 del Metro de Barcelona.

La primera planta d’aquest nou edifici, que ja està parcialment activa, està ocupada pel Centre Obert Infantil cobrint la franja de 6 a 12 anys. En un segon moment, s’ampliarà l’activitat amb l’Espai Jove de 12 a 16 anys i posteriorment amb GR – Gran Recorregut de 16 a 21 anys.

El Centre Obert Infantil, que va iniciar la seva activitat el passat mes de novembre, actualment atén a 26 infants d’entre cinc i dotze anys. Esperem arribar al nivell màxim d’atenció amb un total de 30 infants a finals del mes de febrer.

a67c504c-dded-4016-8a3f-ecd0f16f7cab

Aquest nou centre vol donar les eines necessàries perquè els infants desenvolupin les seves habilitats en un entorn positiu i, a la vegada, millorin el seu rendiment escolar. Volem que sentin aquest centre com una segona llar on se’ls ofereix un suport en aprenentatges acadèmics i anglès, a més d’activitats lúdiques i tallers on es treballen l’autoconeixement i la gestió de les pròpies emocions des de dinàmiques adequades a la seva edat.

Les famílies mantenen el seu paper crucial en l’educació dels nens i nenes en el marc del Centre Obert Infantil, i les fem participar diàriament en la dinàmica del programa.

La distribució de l’espai dedicat al Centre Obert Infantil inclou dues sales grans i polivalents d’estudi: a una d’elles hem habilitat la sala d’ordinadors i, a l’altra, una petita cuina per poder elaborar els berenars saludables de cada tarda, que els infants aprenen a preparar conjuntament amb l’equip educador i els voluntaris. A més, disposem d’uns altells que hem adaptat com a zona de jocs pels infants perquè puguin desenvolupar les seves habilitats i, alhora, millorar el seu rendiment.

Una cuina de grans dimensions presideix una part important de la nova seu de Germina a Badalona, una àrea que es destinarà a organitzar tallers i cursos de cuina per a infants, joves, adolescents i les seves famílies.

NOU CURS 2017/2018 DE LA FUNDACIÓ GERMINA

Leave a comment

More

Un any més hem iniciat un nou curs i des de la fundació Germina ens plau donar-vos la benvinguda a tots i totes. Hem començat amb les piles ben carregades, plens d’il·lusió i bones notícies.

Hem trigat uns dies a presentar-vos l’any acadèmic, un temps durant el qual ens hem estat adaptant i veient com es desenvolupava aquest inici per tal de poder-vos transmetre les nostres primeres sensacions al respecte.

Infants i joves milloraran el seu entorn en aquest nou curs

Les activitats que s’ofereixen al centre obert infantil de la Fundació Germina són molt completes. Els més petits inicien la tarda a les 16.30 hores al punt de trobada del seu centre i comencen a preparar – conjuntament amb l’equip d’educadors i voluntaris – un berenar saludable especialment pensat per a ells. Aquesta és una bona manera d’ajudar-los a mantenir una dieta equilibrada i d’omplir-los d’energia per a tota la tarda. L’àpat consta d’una gran varietat d’aliments que s’alternen al llarg de la setmana, com per exemple entrepans vegetals, fruites de temporada, fruits secs, sucs naturals i begudes infusionades, entre d’altres. El berenar dóna pas a les hores de suport en l’aprenentatge i a les classes d’anglès, amb les quals volem contribuir al seu aprenentatge proporcionant-los reforç en algunes assignatures de l’escola. Els dies que els nens i nenes del centre obert no tenen tasques escolars, aprofiten aquella estona per parlar amb l’educador. Passat el temps de fer deures, comencen les activitats lúdiques i els tallers com les classes de cuina, els esports (com la natació) i les excursions.

Els divendres són els dies més especials: rebem de la millor manera possible el cap de setmana realitzant accions comunitàries amb les quals transmetem als infants el compromís amb la millora de la nostra comunitat. Aquestes activitats inclouen des de cicles d’espectacles participatius i familiars – barri a escena – i activitats de participació ciutadana – juguem al carrer – fins al conreu de verdures i hortalisses al nostre hort comunitari.

Nens

Una novetat d’aquest curs és l’ampliació de la seu de Germina Riu, on ara també donem suport als adolescents de lEspai Jove. A més a més, comptem amb un taller coordinat per Urban Time on els nois i noies aprenen parkour, una activitat física que consisteix en l’art i l’habilitat de desplaçar-se en qualsevol entorn a partir del propi cos. Amb aquest esport, de moda entre els joves, volem transmetre valors com el civisme i la cura per l’entorn.

Per altra banda, volem posar èmfasi en l’aprenentatge acadèmic innovador, diferent i diari que la fundació ofereix als més grans a través del programa Aprèn. Aquest ensenyament es duu a terme a partir de recursos audiovisuals, materials experimentals i continguts quotidians.

Un cop per setmana els joves celebren una assemblea on tractem temes quotidians que afecten directament el dia a dia dels joves.

No oblideu seguir-nos al nostre twitter per estar al dia de tot el que passa a la Fundació Germina.