Patronat

Els membres del Patronat són:

Mauricio Botton Carasso. President
Charlotte Staticelli-Revel de Botton. Secretària
Bertrand Bonello. Vocal
Ignacio Toda. Vocal

Consell assessor

El Consell assessor es reuneix trimestralment i té funcions d’assessorament i recolzament tant
al Patronat com a la Direcció. Està format per: Agustí Viñas, Ana Bassat, Albert Alonso i Laura Díez Bueso.

Equip professional

L’equip professional de la Fundació Germina està format per:

Anna Palazón
Arantza Jiménez
Arnau Brunet
Bernat Almirall
Clara Pons
Elisabet Baroja
Isaac Tort
Joan Todó
Marc Salvadó
Marina Montoya
Marina Peyrí
Mario Cuixart
Marisa Piedra
Natxo Orts
Neus Alcántara
Núria Mesa
Oriol Carceller
Raquel Ocaña
Raül Rubiales
Vero Carmona