GR – Gran Recorregut

ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA

GR-Gran Recorregut

Orientació i acompanyament pels joves majors de setze anys.

Acompanyar als joves majors de setze anys que es troben en una situació de risc o vulnerabilitat social a l’hora de trobar la seva primera feina o mentre decideixen quins estudis volen cursar és l’objectiu del programa GR-Gran Recorregut.

Pretenem estar al costat dels nois i noies, acompanyant-los a establir els seus objectius, a traçar un recorregut i oferir un suport per tal que aconsegueixin arribar allà on es proposin.

Cada jove estableix el seu propi itinerari amb l’ajut de l’educador/a. Les tutories individualitzades són essencials, atès que serveixen per generar el GR o itinerari de cada jove en funció de les petites fites que ell mateix es marca. Aquestes sessions es complementen amb trobades grupals en les quals treballen competències com habilitats, comportaments o destreses, treballant el seu autoconeixement i capacitat de comunicació per tal de conèixer les seves virtuts i mancances, i aprendre a gestionar-les.

Complementem el programa amb tallers d’emprenedoria social, visites a empreses, l’aprenentatge de l’anglès vinculat a la participació en intercanvis internacionals, formacions com el curs de monitors de lleure, projectes d’aprenentatge-servei o la promoció de la realització de voluntariat.

L’aprenentatge de l’anglès està aquí vinculat a la participació en intercanvis juvenils internacionals, tant en grup com pel que fa a participants individuals. És una immensa font d’oportunitats a més d’una motivació afegida per una llengua que obre moltes portes en l'ambit laboral.

El programa GR està estretament vinculat a l’empresa social Urban Time, doncs GR és la via principal d’entrada dels monitors que contracta Urban Time. Des de GR es prepara els joves per la seva incorporació al mercat laboral (preparació de currículums, entrevistes, situacions a la feina... ) i se’n fa el seguiment acadèmic, condició indispensable treballar a l’empresa social.