Contacte

Nom i cognoms*

Email*

Missatge

*Camps obligatoris. Accepto* la política de privacitat.

En utilitzar aquest formulari accedeixes a l'emmagatzematge i gestió de les teves dades per part de germina.org

La Fundació Germina com a responsable dels fitxers, l’informa que les dades facilitades en aquest formulari seran tractades amb la finalitat de la gestió comunicativa de l’entitat, amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i la normativa de desenvolupament i no seran objecte de cap cessió ni transmissió. L’informem, de la mateixa manera, del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà exercir mitjançant un escrit dirigit al responsable dels fitxers a la següent adreça postal: Nàpols, 35 08921 Santa Coloma de Gramenet.

Oficines centrals

Vallvidrera, 4.
08917 Badalona
T +34 93 468 61 29
Email: germina@germina.org

Centres


Germina Fondo Infantil

Nàpols, 35.
08921 Santa Coloma de Gramenet
T 93 017 28 94

Germina Fondo Joves

Beethoven, 11.
08921 Santa Coloma de Gramenet
T 93 533 57 46

Germina Riu Infantil

Pl. Cultures, 6.
08923 Santa Coloma de Gramenet
T 93 394 99 79

Germina Riu Joves

Pg. Salzereda, 106.
08923 Santa Coloma de Gramenet
T 93 009 63 50

Germina Badalona Infantil

Av.Caritg, 96.
08917 Badalona
T 93 021 48 37

Germina Badalona Joves

Vallvidrera, 4.
08917 Badalona
T 93 021 48 37